Toekomst

Audio

Soundtrack bij "de toekomst" of hoe het later zal klinken....

Gebruikers rating

No votes yet

Het project

Unlimited

Het bezoek van Piazza aan het Sint-Goddelieve Instituut in Lennik was alweer een groot succes. Maar liefst 143 gedreven vijfdejaars hebben zich een week lang ingezet om hun ideeën te vertalen in eigen creaties. Bij de interpretatie van het thema "grenzeloos" dachten ze na over de beperkingen van...

adobe
Nationale Loterij