Museumprojecten

Piazza.me concept: Museumprojecten

Binnen de vrijetijdswerking focust Piazza dell’Arte op samenwerkingen met gerenommeerde musea. Uniek aan deze museumprojecten voor en door jongeren is de vrije, artistieke invulling die ze aan museumcollecties mogen geven. Sterker nog: hun creaties worden volledig geïntegreerd in bestaande exposities via een inventieve, eigenzinnige en eigentijdse invulling. Het resultaat is steevast een originele kunstzinnige tentoonstelling die jeugdige creativiteit vooropstelt.

Ook exposeert Piazza dell’Arte werk van professionele kunstenaars in eigen tentoonstellingen, gericht op een publiek van kinderen en jongeren. Hierbij proberen we steevast de nieuwsgierigheid van kinderen tijdens het bezoek te prikkelen en betrokkenheid bij de kunstwerken te bewerkstelligen. In deze tentoonstellingen zorgen we er dan ook voor dat de geselecteerde kunstwerken en scenografie een educatief geheel vormen: uiteraard blijft artistieke kwaliteit vooropstaan, maar met een extra focus op omkadering zorgen we ervoor dat het jeugdige publiek een beter inzicht krijgt in de vormelijke en inhoudelijke aspecten van de gepresenteerde kunstwerken.

Piazza dell'Arte

Piazza dell'Arte | Piazza.me

 

Piazza dell'Arte maakt creativiteit los. Onze ateliers zijn een vrijhaven voor expressie vanuit de leefwereld van elk individu en elke groep. Met kunstzinnige en transdisciplinaire projecten inspireren we mensen voor het leven.

Elke jongere heeft recht op cultuur. Piazza dell’Arte streeft er naar om een zo breed mogelijk publiek van jongeren in contact te brengen met een actieve vorm van kunstbeleving en talentontwikkeling. Daarom gaan we met onze...

adobe
Nationale Loterij