Piazza dell'Arte

Piazza dell'Arte | Piazza.me

 

Piazza dell'Arte maakt creativiteit los. Onze ateliers zijn een vrijhaven voor expressie vanuit de leefwereld van elk individu en elke groep. Met kunstzinnige en transdisciplinaire projecten inspireren we mensen voor het leven.

Elke jongere heeft recht op cultuur. Piazza dell’Arte streeft er naar om een zo breed mogelijk publiek van jongeren in contact te brengen met een actieve vorm van kunstbeleving en talentontwikkeling. Daarom gaan we met onze projecten op stap en organiseren we eigen producties/partnerships in scholen, hogescholen, cultuurcentra, musea en verschillende kunst-en cultuurorganisaties. Zo slagen we erin jaarlijks duizenden deelnemers kennis te laten maken met cultuureducatie, talentontwikkeling en creativiteitstraining.

Jongeren komen voor Piazza dell’Arte op de eerste plaats. Als publiek van de toekomst verdienen ze de kans om actief aan kunst en cultuur te participeren, een kans die zich in de hedendaagse maatschappij en het onderwijs vooralsnog te weinig aandient. Piazza dell’Arte laat jongeren kennismaken met eigentijdse en multimediale kunstdisciplines via doordachte methodieken die zowel de nadruk leggen op het creatieve proces als het artistiek eindresultaat. Dit alles onder de beste omstandigheden: we houden de vinger aan de pols en kiezen bewust voor multidisciplinaire kunstateliers, hi-tech apparatuur en begeleiding door professionele kunstenaars.

Cultuureducatie is voor ons nooit vrijblijvend, maar een project van lange duur, een never ending story dat blijft nazinderen en op lange termijn een artistieke en educatieve invloed uitoefent op de jongeren: Piazza dell’Arte scherpt bij hen niet alleen het vermogen aan om kunst in al haar uitingen te beleven, maar bevordert ook hun talentontwikkeling via een actieve verkenning van cognitieve, sociale en emotionele creativiteit. Kunst is namelijk een middel om andere vaardigheden zoals zelfvertrouwen, oplossingsgericht denken,  verdraagzaamheid, gelijkheid, teamplay, communicatie, etc. te bevorderen. 

Kunst beleven en creëren verruimt je horizon op creatief, cognitief en sociaal vlak. Daarom is het belangrijk dat actieve kunstbeleving binnen onze projecten op een aangename manier verloopt en professioneel omkaderd wordt. Piazza dell’Arte schept de voorwaarden om er een indringende artistieke ervaring mét focus op de eigen talentonwikkeling van te maken. 

L'art des jeunes avec une opinion

in de kijker: Steun Piazza | Piazza.me

Steun Piazza

Dien onderstaand formulier in om je steun te betuigen. Bedankt alvast!

Je kan ook onderaan deze pagina een document downloaden en afdrukken. Je kan dit aansluitend ingevuld en ondertekend per post te versturen naar Piazza dell’Arte vzw, t.a.v. Ann De Beule, Oudaan 14, 2000 Antwerpen. 

PRAKTISCHE INFO

Vanaf welk bedrag is mijn gift fiscaal aftrekbaar...

Piazza dell'Arte wil zoveel mogelijk jongeren bereiken | Piazza.me

Piazza dell'Arte wil zoveel mogelijk jongeren bereiken

Daarom trekken we naar een uitgebreid netwerk van scholen, musea, kunst – en cultuurcentra, etc. Overal waar jongeren elkaar ontmoeten, brengen wij goede ideeën, creativiteit, knowhow en talent bij elkaar. Het leren van, over en met kunsten via een werking als die van Piazza dell'Arte zal op lange termijn een belangrijke pijler blijven in onze maatschappij. Cultuurparticipatie en de...

Onze professionele ateliers brengen alle kunstdisciplines samen | Piazza.me

Onze professionele ateliers brengen alle kunstdisciplines samen

Steevast onder begeleiding van professionele kunstenaars en met een arsenaal aan multimediaal materiaal, reiken we jongeren de tools en de methodieken aan om zich onder te dompelen in een creatief bad.

Piazza dell'Arte biedt een ruime keuze aan kunstateliers waarbij jongeren begeleid worden door professionele kunstenaars en met hi-tech multimediaal materiaal aan de slag kunnen met hun...

Piazza dell’Arte investeert volop in talentonwikkeling. | Piazza.me

Piazza dell’Arte investeert volop in talentonwikkeling.

Onze projecten maken creativiteit los en bieden deelnemers de inspiratie om eigen talenten op efficiënte wijze te ontdekken en te benutten.

 

Piazza dell'Arte investeert volop in talentontwikkeling bij de jeugd. Cultuureducatie kan enkel maar efficiënt zijn als ze het talent van elk individu erkent, herkent en ontwikkelt. Binnen dit proces treedt Piazza dell'Arte op als...

De unieke Piazza-methodiek: meesterschap en duurzaamheid | Piazza.me

De unieke Piazza-methodiek: meesterschap en duurzaamheid

Zo beschouwen we kunst en cultuur niet als louter theoretisch gegeven waar onze deelnemers over leren, maar wel als iets dat ze zélf beleven en creëren.

 

Piazza dell'Arte maakt gebruik van een unieke methodiek die op lange termijn doorwerkt: deelnemers creëren en realiseren hun eigen ideeën en worden geïnspireerd voor het leven. Deze doordachte methodische benadering legt...

De Piazza Denktank vormt een community van gemotiveerde en geëngageerde jongeren.  | Piazza.me

De Piazza Denktank vormt een community van gemotiveerde en geëngageerde jongeren.

Achter de schermen zorgen de jongeren uit onze Denktank voor een relevante en inspirerende inbreng. Piazza houdt zo de vinger aan de pols wat betreft de voeling met de leefwereld van jongeren.

 

Onze Denktank vormt een community geëngageerde en gemotiveerde jongeren die achter de schermen nauw betrokken worden bij onze werking en deze relevant en up-to-date houden. Maar de...

Piazza dell’Arte beheerst het kruispunt tussen multimedia en cultuureducatie | Piazza.me

Piazza dell’Arte beheerst het kruispunt tussen multimedia en cultuureducatie

Deze cross-over brengt jongeren mediawijsheid bij. We leren hen moderne media te gebruiken er er een kritische houding tegenover aan te nemen. Tegelijk ervaren ze dat kunst ook cool en eigentijds kan zijn.

 

Piazza dell'Arte bouwt mee aan mediawijsheid bij jongeren. Het is essentieel dat jongeren 'bewust, kritisch, veilig en actief' gebruik maken van media. Mediaconsumenten...

adobe
Nationale Loterij