Projets

project: HUB Akira | Piazza.me
HUB Akira
Arktos Vormingscentrum Provincie Antwerpen - Turnhout
09.10.2014 - 06.11.2014
project: Koninklijk Atheneum  | Piazza.me
Koninklijk Atheneum
Koninklijk Atheneum - Mortsel
21.04.2015 - 24.04.2015
project: Buskruit - SBSO Zonneweelde | Piazza.me
Buskruit - SBSO Zonneweelde
SBSO Zonneweelde
03.11.2014 - 06.11.2014
project: Koninklijk Atheneum  | Piazza.me
Koninklijk Atheneum
Koninklijk Atheneum - Merksem
27.04.2015 - 30.04.2015
project: Creatine HQ - Expressie | Piazza.me
Creatine HQ - Expressie
Piazza dell'Arte vzw - Antwerpen
04.11.2014
m-audio
adobe