Partnerprojecten

Piazza.me concept: Partnerprojecten

Piazza dell’Arte organiseert op maat van diverse partners ook kleinschalige vrijetijdsprojecten met een eigentijds, gevarieerd en kwalitatief atelieraanbod voor jongeren. Hoofddoel is jongeren prikkelen en hen impulsen bieden; hierbij treden we op als smaakmaker naar een meer intensieve kunst- en cultuurbeleving.

Meer bepaald richten we ons voor deze kleinschalige samenwerkingen tot initiatiefnemers uit het (niet-) georganiseerde jeugdwerk op lokaal, regionaal en landelijk niveau (jeugddiensten, speelpleinwerkingen, lokale jeugdverenigingen, etc) maar ook uit de sociale en welzijnssector (opbouwwerk, buurtwerkingen, verzorgingsinstellingen ,etc).

Binnen onze partnerprojecten werken we volledig à la carte. Op vraag van en/of in samenwerking met de partnerorganisatie stelt Piazza dell'Arte haar knowhow, medewerkers, logistieke ondersteuning, etc ter beschikking. Binnen onze partnerships hanteren we onze gebruikelijke methodieken, de andere factoren (keuze kunstateliers, setting, duur van het project, etc) kunnen variëren afhankelijk van de noden en wensen van de partnerorganisatie.  

Wenst u meer info over een mogelijk partnership met Piazza dell’Arte? Aarzel dan niet om ons te contacteren via T +32 (0) 3 232 68 76 of info@piazza.me

Piazza dell'Arte

Piazza dell'Arte | Piazza.me

 

Piazza dell'Arte maakt creativiteit los. Onze ateliers zijn een vrijhaven voor expressie vanuit de leefwereld van elk individu en elke groep. Met kunstzinnige en transdisciplinaire projecten inspireren we mensen voor het leven.

Elke jongere heeft recht op cultuur. Piazza dell’Arte streeft er naar om een zo breed mogelijk publiek van jongeren in contact te brengen met een actieve vorm van kunstbeleving en talentontwikkeling. Daarom gaan we met onze...

adobe
Nationale Loterij